25 λόγοι για να επιλέξετε το Linux


Ένα ακόμα ενδιαφέρον άρθρο απο το pathfinder.gr

Επαγγελματίες, εκπαιδευτικοί και κυβερνητικοί οργανισμοί καθώς και απλοί χρήστες προσωπικών επιλογών μεταστρέφονται στο Linux από τα Windows με ταχύ ρυθμό.

Παράλληλα επιλέγουν τη χρήση δωρεάν λογισμικού (open source) έναντι του επί-πληρωμή που μέχρι πρότινος χρησιμοποιούσαν. Συγκεντρωτικά, οι 25 πιο σημαντικοί λόγοι για χρήση του Linux έναντι των υπολοίπων λειτουργικών είναι οι ακόλουθοι :

 1. Το λογισμικό αυτό μπορεί να ανακτηθεί στο Internet δωρεάν ή να αγοραστεί σε δίσκο με ελάχιστο κόστος. Επίσης, το λογισμικό αυτό δεν έχει περιορισμούς στον αριθμό υπολογιστών που θα το χρησιμοποιήσουν. Έτσι, ένα αντίγραφό μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά βούληση σε όσα συστήματα και όσες φορές απαιτηθεί.Κάτι τέτοιο είναι εν διαμέτρου αντίθετο με την περίπτωση λογισμικού για τα Windows, μια και ένα τυπικό ποσό αγοράς ενός αντιγράφου ανέρχεται περί τα 10 δολάρια.
 2. To Linux όντας δωρεάν λογισμικό, είναι επίσης ελεύθερο προς αλλαγές και τροποποιήσεις, όπως και όποτε αυτό χρειαστεί, αφού συνοδεύεται και με τον πηγαίο του κώδικα (source code).
 3. Η ποιότητα της υποστήριξης του Linux στο Internet είναι μεγάλη, είτε μέσω newsgroups είτε μέσω σχετικών forums. Μερικοί μάλιστα ισχυρίζονται ότι η υποστήριξη αυτή είναι τουλάχιστον όσο καλή όσο στις περιπτώσεις εμπορικών πακέτων.
 4. Η πιθανότητα παύσης της υποστήριξης του open source λογισμικού είναι πολύ μικρή, μια και ο πηγαίος κώδικας είναι και θα είναι πάντα προσβάσιμος και διαθέσιμος σε καθένα.
 5. Δεν υπάρχει φόβος για εξάλειψη ή εγκατάλειψη του λειτουργικού συστήματος Linux. Αυτό μια και η αρχιτεκτονική UNIX στην οποία αυτό βασίζεται έχει δοκιμαστεί διεξοδικά και έχει τελειοποιηθεί εδώ και 35 χρόνια, αποδεικνύοντας πόσο αποδοτική και ασφαλής αυτή είναι. Αν και αναβαθμίσεις γίνονται συνεχώς, οι νέες εκδόσεις παραμένουν συμβατές με την θεμελιώδη UNIX αρχιτεκτονική.
 6. Δεν υπάρχουν «υποχρεωτικές» αναβαθμίσεις για του χρήστες του Linux. Αυτό ισχύει αφού οι προηγούμενες εκδόσεις συνεχίζουν να υποστηρίζονται.
 7. Σε περίπτωση που ένας χρήστης αποφασίσει την αναβάθμιση του λειτουργικού του (Linux) σε μια νεότερη έκδοση, κανένα κόστος δεν θα τον επιβαρύνει αν η διανομή αυτή είναι μια εκ των δωρεάν.
 8. Το Linux δεν υπαγορεύει τη χρήση αδειών για τη λειτουργία του. Έτσι μεγάλες επιχειρήσεις δεν θα έχουν ως άγχος και υποχρέωση την τήρηση και την αναβάθμιση αδειών για τη χρήση του, κάτι που δεν γίνεται επί παραδείγματι με τα Windows.
 9. Το Linux παρέχει ασφάλεια τέτοια που κανένα άλλο λειτουργικό δεν παρέχει. Είναι γνωστό το πόσο σπάνια συναντιόνται ιοί, Trojans, spyware και άλλα (malware) επικίνδυνα φαινόμενα στο Linux. Αποτέλεσμα για την παραπάνω παραδοχή είναι ο όλος αρχικός σχεδιασμός του Linux, ο οποίος είχε ως καίριο μέλημα την παροχή ασφάλεια. (επίπεδα ασφαλείας, προνόμια κλπ).
 10. Το Linux πολύ σπάνια βιώνει προβλήματα συστήματος και ακόμη πιο σπάνιο δημιουργεί την ανάγκη επανεκκίνησης (reboot). Η παραπάνω παραδοχή είναι ουσιώδης σε μεγάλες εταιρίες, όπου μερικά έστω λεπτά απώλειας συστήματος θα οδηγούσαν σε μεγάλες χρηματικές επιπτώσεις.
 11. Μια μεγάλη και πλούσια γκάμα προγραμμάτων με επαγγελματικές προδιαγραφές και χαρακτηριστικά είναι διαθέσιμα για το Linux, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι μάλιστα δωρεάν διαθέσιμα. Συνάμα, πολλά από αυτά παρέχουν περισσότερες λειτουργίες από των αντίστοιχων εμπορικών.
 12. Υπάρχει μια πλειάδα διαθέσιμων διανομών (distributions) για να επιλέξει ο χρήστης του Linux. Αυτές αριθμούν περί τις μερικές εκατοντάδες. Αν και κάθε μια τους παρέχει μοναδικά χαρακτηριστικά, παραταύτα διατηρεί την μεταξύ τους συμβατότητα. Έτσι οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν τη διανομή της αρεσκείας τους ή αυτή που καλύπτει τις ανάγκες τους.
 13. Ο βαθμό παραμετροποίησης του Linux είναι εκτός συναγωνισμού, ενώ μεγάλο μέρος αυτής μπορεί να λάβει χώρα χωρίς την αλλαγή του πηγαίου κώδικα, μέσω visual επιλογών και εργαλείων. Έτσι, για παράδειγμα, είναι υπόθεση λεπτών να οριστούν οι αναγκαίες ρυθμίσεις ώστε ένας υπολογιστής βασισμένος σε Linux να λειτουργήσει ως σταθμός εργασίας, web server, database server ή ακόμη και ως router. Ανάλογες επιλογές είναι διαθέσιμες για την οπτική παρουσία του λειτουργικού.
 14. Το Linux καθώς και άλλα open source λογισμικά κάνουν χρήση των Open format τύπων αρχείων. Τέτοια είναι formats για επεξεργασία κειμένου, λογιστικών φύλων και άλλα λοιπά είδη αρχείων. Το παραπάνω χαρακτηριστικό εξαλείφει την απαίτηση για πιστή χρήση εμπορικών standards το οποίο έχει αποτέλεσμα τη δυσκολία ή την οικονομική επίπτωση κατά την αλλαγή των προγραμμάτων.
 15. Το Linux είναι εν γένη γρηγορότερο συγκριτικά με κάθε άλλο λειτουργικό σύστημα στο ίδιο σύστημα.
 16. Το Linux διατηρεί ένα μεγάλο βαθμό συμβατότητας με άλλα λειτουργικά συστήματα. Για παράδειγμα μπορεί να διαβάσει, αντιγράψει, διαγράψει και γενικά διαχειριστεί δεδομένα από τα Windows, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως Windows server και να εξυπηρετήσει άλλα windows συστήματα κ.α
 17. Χρήστες του Linux δεν έχουν ποτέ καταδικαστεί για παραβίαση νόμων ή λοιπών θεσμών αναφορικά με τη χρήση λογισμικού, παρέχοντας έτσι «ηθικά standards» στου χρήστες του.
 18. Η χρήση του Linux μειώνει την ανάγκη για αναβάθμιση ή αλλαγή hardware κατά την αναβάθμισή του.
 19. Το Linux μπορεί να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει σε ένα πλήθος συστημάτων, χωρίς π.χ να είναι περιορισμένος σε Intel πλατφόρμες. Μπορεί έτσι να βρει εφαρμογή από robots μέχρι και σε κινητά τηλέφωνα.
 20. Το Linux αποτελεί κορυφαία επιλογή για ακαδημαϊκά ιδρύματα για πολλούς λόγους. Ένας εκ των λόγων είναι το γεγονός ότι είναι ένα ‘ανοιχτό’ λογισμικό παρέχοντας έτσι ευχέρεια στους μαθητές να μελετήσουν τη χρήση των υπολογιστών διεξοδικά.
 21. Αναφορικά με κυβερνητικά ιδρύματα και οργανισμούς, το Linux διαθέτει δωρεάν λογισμικό που παρέχει διαφάνεια δεδομένων, αφού αποθηκεύει τα δεδομένα σε formats συμβατά με τα βιομηχανικά standards.
 22. Με τη χρήση του Linux και των παρελκόμενων open source εφαρμογών μειώνεται στο ελάχιστο ο κίνδυνος από την ύπαρξη backdoors, μια και όλος ο κώδικας είναι διαθέσιμος συνεχώς για έλεγχο. Ένα backdoor είναι μια κρυφή μέθοδος απόκτησης ελέγχου ενός συστήματος.
 23. Η χρήση του Linux συμβάλει στον ανταγωνισμό και στην υγειή ανάπτυξη της βιομηχανίας λογισμικού, βοηθώντας έτσι στην εξάλειψη μονοπωλίων και λοιπών «ανήθικων» τακτικών.
 24. To open source λογισμικό όχι μόνο ξεπερνά σε μερικές περιπτώσεις τους επί πληρωμή αντιπάλους τους, αλλά και ο ρυθμός ανάπτυξης του είναι μεγαλύτερος και γοργότερος. Συνεχώς μάλιστα όλο και περισσότεροι οργανισμοί ή χρήστες συμβάλουν στην ανάπτυξη τέτοιου λογισμικού.
 25. Οι χρήστες μπορούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του Linux και δη στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και του λογισμικού εν συνόλω, αφού ο πηγαίος κώδικας είναι δωρεάν διαθέσιμος για βελτίωση, μελέτη και αναδιανομή.

Οι παραπάνω ομολογουμένως πειστικοί λόγοι αποτελούν αν όχι αφορμές και αιτίες για μεταστροφή στο λογισμικό με τον πιγκουΐνο, σίγουρα ερεθίσματα για σκέψεις σχετικές με την μονοπωλιακή τάση των Windows και πως η απανταχού κοινότητα των χρηστών, και εμείς οι ίδιοι, αντιδρούμε με αυτήν.

Tags: , ,

Advertisements


Αρέσει σε %d bloggers: