Έκθεση της Symantec για την ασφάλεια στο Internet

Η πρόσφατη έκθεση της Symantec για τις Απειλές στο Διαδίκτυο δείχνει ότι, καθώς οι οικιακοί χρήστες είναι πιο πιθανό να μη λαμβάνουν μέτρα ασφαλείας, είναι επίσης πιο πιθανό να αποτελούν στόχο για κλοπή ταυτότητας ή κάποια άλλη κακόβουλη ενέργεια που σχετίζεται με οικονομικό όφελος. Επιπλέον, οι εγκληματίες του Internet χρησιμοποιούν πληθώρα τεχνικών για να αποφύγουν τον εντοπισμό τους και να παραμείνουν στο σύστημα για περισσότερη ώρα, ώστε να μπορέσουν να υποκλέψουν πληροφορίες, να καταλάβουν έναν υπολογιστή για προωθητικές ενέργειες, να αποκτήσουν απομακρυσμένη πρόσβαση ή να υποκλέψουν εμπιστευτικές πληροφορίες με στόχο το οικονομικό όφελος.Αρέσει σε %d bloggers: